KHARAI HI NAWUINA (Healing is yours)

Mikumowui mirinli lanla, aworla, khayala leisher saye chilala ngasam kakhui, ringkapha kala chingrikahai makapei mana. Mikumo akha sada khamathan kala chingri kahai samphang khavai tarakha hotnaya, sina lupa lan shichinda sakhangaingai salaka phasawui ringkaphala phaya, kha kankhana masamphang mana. Hikathatha hina manglali chingri kahai malei ngashak mana. Phasali kathi rashung ngashakada ningkhangasharla malei mana. Vare … Continue reading KHARAI HI NAWUINA (Healing is yours)