This is what the Lord says— your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. - Isaiah 48:17 NIV

Month: August 2015

 • Burmese Heaven and hell

  Burmese Heaven and hell

  By

  ေကာင္းကင္ (သို႔) ငရဲ ကို သင္ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ဘယ္အရာကို သင္ေရြးခ်ယ္မလဲ။ သင့္ရဲ့ထာ၀ရကာကို ဘယ္ေနရာကုန္ဆံုးမလဲ။   ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ စဥ္းစားစဥ္ျခင္ပါ။ ၁။    လူသားအားလံုး ေသျခင္းႏွင့္၎၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္၎ ခြဲခန္႔မွတ္သားထားၾကသည္။…

 • Do you know-Burmese

  Do you know-Burmese

  By

  သင္သိလား? ဘုရားသခင္၏ အျမင္မွာ သင္ဟာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သင္သိပါသ လား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အေသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ေရာမ ၃း၂၃   ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတုိ႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌…

 • Burmese_The real god

  Burmese_The real god

  By

  စစ္မွန္ေသာ ဘုရား   အသက္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ႀကီးမားေသာဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိန္းမ၊ ကေလးႏွစ္ ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လာမည့္အနာဂတ္ကိုေမ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ေလပြန္ေခ်ာင္းထဲရွိတဲ့ အက်ိတ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာတာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ လိုေတာ့သည္ဟု…

 • Burmese_The Clock is Ticking

  Burmese_The Clock is Ticking

  By

  နာရီအခ်က္ေပးေနသည္ အခ်ိန္ ေရြ႕လွ်ားေနသည္။   သင္နွင့္ဘုရားေတြ႔ဆံုမႈသည္ နီးကပ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္ `သင္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းငွါ ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ေလာ့` အာမုတ္ ၄း၁၂ သင္ျပင္ဆင္ေနပါသလား။ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီးလား `ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို ငါတုိ႔သည္နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔…

 • Burmese_The heart of the matter

  Burmese_The heart of the matter

  By

  ႏွလံုးသား ျပႆနာ သင္သိရွိသည့္အတုိင္း ႏွလံုးေရာဂါသည္ ျဖစ္ေနက်အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေသလွ်င္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္း မ်ား ယိုယြင္းသည္အထိ အသက္ရွင္ရသည္။ ႏွလံုးဟာ မၾကာခဏ ယိုယြင္းပ်က္ဆီးဖို႔ရန္ ပထမဆံုးေသာ…

 • Burmese_The one who gave his life for you

  Burmese_The one who gave his life for you

  By

  သင့္အတြက္ သူ႔အသက္ကို စြန္႔ေသာသူ   ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို သူ႔ပံုသ႑န္ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ လူသားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္ သဟာရွိခဲ့သည္။ သူ၏ ခႏၶာသည္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး၊ သူ႔အထဲ၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္…

 • Burmese_You are someone special

  Burmese_You are someone special

  By

  သင္ဟာ တန္ဖိုးရွိေသာ သူပါ။ တစ္ေန႔ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ကို ဖ်က္ကနဲ႔ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခု ေတြ႔မိ လိုက္တယ္။ `လူတိုင္း တစ္စံုတစ္ဦးမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္၊ ဘယ္သူမဆိုျဖစ္ရမည္`။ စာဖတ္တာကို ခဏရပ္ၿပီး ျပန္ဖတ္လိုက္တယ္။`လူတိုင္း တစ္စံုတစ္ဦးမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္၊…

 • Burmese-Peace be unto you

  Burmese-Peace be unto you

  By

  ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ ၿငိမ္သက္ျခင္း- ခ်ိဳသာၿပီး၊ ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ စကားပါဘဲ။ လူသားမ်ားသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေတာင္းတ၊ ဆာငတ္ၾကပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား ထိုၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရွာေဖြေနၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုအရာသည္ သူတုိ႔အတြက္ မိုင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာေနသလိုခံစားရသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခ်မ္းသာျခင္းျဖင့္…

 • Burmese Amazing grace of God

  Burmese Amazing grace of God

  By

  ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္   ကၽြႏ္ုပ္ ၁၄ႏွစ္သားအရြယ္၌ အရက္သမားတစ္ေယာက္လံုးလံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ စိတ္ကူးလို႔ပင္ မရႏိုင္ သည္ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္အားလံုးထဲမွာ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္။ ဇြန္းတစြန္းစာ ၀ီစီကီနည္းနည္းျခင္းစီမွ ၅ဂါလံထိ တိုင္ေအာင္ ေသာက္သံုးခဲ့တယ္။ ေကာင္းမြန္စြာႀကီးျပင္လာရျခင္း (သုိ႔)…

 • Burmese Parable of the kingdom

  Burmese Parable of the kingdom

  By

  ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ပံုဥပမာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပင္လယ္၌ ခ်၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ငါးတို႔ကို အုပ္မိေသာပိုက္ကြန္ႏွင့္တူ၏။ ငါးႏွင့္ အျပည့္ရွိေသာအခါ၊ တံငါတို႔သည္ ကုန္းေပၚသို႔ ဆြဲတင္၍ထိုင္လ်က္၊ ေကာင္းေသာငါးကိုျခင္းထဲသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ထည့္ထား၍၊ မေကာင္းေသာငါးကို ျပင္သို႔ ပစ္လိုက္ၾက၏။ ထိုနည္းတူ…

 • Burmese Live to die no live forever

  Burmese Live to die no live forever

  By

  အသက္ရွင္ျခင္းမွ ေသျခင္းသို႔လား၊ မဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရအသက္ရွင္မွာျဖစ္ပါသည္   သိပၸံပညာသည္ အာကာသထိေတာင္ ရွာေဖြေလ့လာမႈျပဳခဲ့ၿပီး၊ ဦးတည္ရာေျမာက္ျမားစြာထဲ၌ တိုးတက္လာ ေသာ္လည္း၊ ေသျခင္းဆိုသည္ အရာကိုေတာ့ က်ယ္ျပန္စြာ ရွာေဖြေလ့လာဖုိ႔ရန္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနသည္။ ေသၿပီးေနာက္ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္လာမလဲ၊ ေသျခင္းတရားထဲ၌ ရွိေသာ…

 • Burmese Jesus Loves Jesus helps

  Burmese Jesus Loves Jesus helps

  By

  ေယရႈခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကို မစကူညီ   ၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔၊ ငါထံသို႔လာၾကေလာ့ (ေယရႈ)။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ (မႆဲ ၁၁း၂၈) ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို (ေယရႈ) ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအ သက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္…

 • Burmese is your name registered

  Burmese is your name registered

  By

  သင့္အမည္ကို စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီလား။ ဤကမၻာႀကီးထဲသို႔ သင္ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္၌ သင့္ရဲ့မိဘမ်ားသည္ ေမြးစာရင္းတြင္ စာရင္းသြင္းခဲ့သလို၊ ေသျခင္းႏွင့္လည္း စာရင္းေပးခဲ့ၿပီ။ ထို႔ျပင္ ကမၻာႀကီး၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လည္း သင့္အမည္ကို စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီး။ သာဓကအားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေသာအခ်ိန္၌ အလုပ္သစ္ ၀င္ေသာအခ်ိန္…

 • Burmese how to be really happy

  Burmese how to be really happy

  By

  ဘယ္လို ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မလဲ ဤစာေစာင္ေလးကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ဖတ္မၿပီးေသးခင္ မလႊင့္ပစ္လိုက္ပါႏွင့္။ ေယရႈ သင့္အသက္တာကို ေျပာင္း လဲေပးႏိုင္ၿပီး၊ သင့္ရဲ့ ျပႆနာအားလံုးကို သူေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းမ်ားကို မေတြ႔ရွိေသးဘဲ ရွာေဖြေနေကာင္း ရွာေဖြေနပါလိမ့္မယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း၊…

 • Burmese_Free Insurance policy

  Burmese_Free Insurance policy

  By

  အခမဲ့ အာမခံ မူ၀ါဒ က်န္းမာေရး အိမ္ မီး အသက္ သတင္းေကာင္း အာမခံ က်န္းမာေရး ယေန႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ က်န္းမာေရး အာမခံကုန္က်မႈအျဖစ္ ရင္သပ္ရႈေမာ ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ `သင့္ရဲ့ ေရာဂါအားလံုးေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္တယ္`လို႔ ႀကံဳ၀ါးႏိုင္ေသာ…

 • Burmese_God loves you

  Burmese_God loves you

  By

  z ဘုရားသခင္ သင့္ကိုခ်စ္သည္ သင့္ကို အခ်စ္ဆံုးေသာသူကို သင္သိပါလား။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္ ပါသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၈၊ ကမၻာ ၁း၂၆၊ ၂၇၊ ၂း၇)။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ …

 • The real god-Yoruba

  The real god-Yoruba

  By

  OLORUN OTITO Adun igbe aye yi se pataki si mi lopolopo. Emi, pelu aya ati omo mi ni ifojusona ojo…

 • Where will you spend eternity-Yoruba

  Where will you spend eternity-Yoruba

  By

     NIBO NI IWO YIO TI LO AYERAYE RE? Itan kan so nipa ojogbon onimo ijinle kan ti o rin…

 • You are someone special-Yoruba

  You are someone special-Yoruba

  By

  O JE ENI KAN TI O SE PATAKI Bi mo se nka iwe irohin atigbadegba kan ni ojo kan bayi,…

 • Heaven or hell-Yoruba

  Heaven or hell-Yoruba

  By

  O nilati yan Orun-rere tabi Orun-apaadi Ewo ni Iwo yio yan? Nibo ni iwo yio ti lo ayeraye re? Ki…