God-loves-you_Malay2

 

Adakah anda tahu siapa yang paling cintai kamu? Ia adalah Maha Kuasa, Tuhan, Pencipta kita (Kejadian 1:26,27; 2:7) Ini Tuhan yang abadi mencintai anda begitu banyak bahawa Dia menghantar Yesus Kristus, Anak-Nya untuk mati di atas salib, supaya dosamu diampuni (Lukas 23:34).

Adakah anda tahu mengapa Tuhan begitu  mencintai anda? Kerana Dia adalah Tuhan yang penyayang yang menciptakan kamu dengan  imej-Nya. Jiwa anda tidak akan mati dan lebih berharga kepada Tuhan daripada seluruh dunia (Matius 16:26).

Tuhan mengasihi kamu, tetapi Dia membenci dosa dan ia mestilah mengadilinya ia. Sin mendukakan hati Tuhan; ia memisahkan anda daripada-Nya. Pada hari penghakiman, Kristus akan berkata kepada orang-orang berdosa, ” Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya”; “tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal” (Matius 25:41,46).

Oleh kerana manusia pertama Adam mengingkari Tuhan, dosa, kutukan, penyakit dan kematian masuk ke dalam dunia; kita semua menjadi orang-orang berdosa, dan telah dihukum api kekal di dalam neraka. Namun Tuhan mengasihi manusia, sesiapa yang telah dicipta dan menebus mereka melalui kematian Kristus dan telah mengembalikan segala nikmat Adam hilang kerana dosa dan maksiat beliau(Roma 5: 1-21).

Yesus mati di tempat anda yang anda mungkin tidak turut dihukum, sebab tinggal dengan Allah di langit selama-lamanya jika anda meletakkan kepercayaan anda kepada-Nya. “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (Roma 6:23).

Anda boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi anda. Dia tidak menghantar salah satu daripada malaikat-Nya untuk menyelamatkan anda, tetapi Dialah yang mengutus Anak-Nya ke dunia untuk menebus kamu kerana Dia mengasihi anda. Yesus berkata, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16). Walau bagaimanapun, Tuhan adalah suci dan adil. Beliau akan menerima anda hanya apabila anda bertaubat dan menerima korban tebusan Kristus untuk dosa-dosa anda (Roma 3: 24-26). Yesus berkata, “Bertaubatlah kamu, dan percayalah kepada Injil” (Markus 1:15).

Oleh itu, bertaubat dan percaya bahawa Yesus Kristus sahaja mati untuk dosa-dosa anda dan menerima-Nya ke dalam hati anda sebagai Penyelamat peribadi anda dan Tuhan. Tuhan pasti akan mencuci semua dosa-dosa kamu dengan darah Yesus dan membuat anda bersih. Roh Kudus akan mengubah hidup anda dan memberi anda hati yang baru apabila anda mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dia akan menguduskan kamu dan memenuhi kamu dengan kasih-Nya, kegembiraan dan kedamaian, kebijaksanaan dan kuasa dan membimbing anda untuk hidup untuk kerajaan-Nya.

Rakan yang dihormati, taat kepada Firman Tuhan Yang Maha Esa Yang suka anda. Bertaubat dan kembali kepada Tuhan sekarang. Anda telah tetapi satu kehidupan, anda boleh mati tiba-tiba; anda tidak tahu bila dan bagaimana. Tetapi Tuhan dalam belas kasihan-Nya, memberi peluang untuk menyediakan diri untuk keabadian anda. Tanpa pengampunan Tuhan anda akan dihumbankan ke dalam lautan api “di mana jiwa anda tidak mati dan apinya tidak akan padam” (Markus 9: 47,48). Tidak ada pengampunan selepas kematian, tetapi penghakiman Tuhan (Ibrani 9:27). Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dia akan membangunkan kamu dari yang mati dan akan menghakimi engkau menurut perbuatannya anda (Yohanes 5: 24-29). Berfikir dan bertindak sekarang. Pada masa kematiannya, anda perlu untuk menghadapi Tuhan penghakiman dan keabadian-Nya!

Mengakui bahawa anda adalah seorang yang berdosa. Anda memerlukan Penebus, Yesus Kristus, Tuhan, Siapa yang boleh menyelamatkan kamu dari dosa-dosa anda untuk melarikan diri kemurkaan dan penghakiman Tuhan yang akan datang. Minta Tuhan sekarang untuk mengampuni dosa-dosa kamu dengan mengatakan doa ini kepada-Nya dengan hati anda yang ikhlas.

Sembahyang

“Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa, siapa yang layak kematian yang Yesus telah diambil. Saya begitu kesal untuk semua dosa-dosa saya dan kembali kepada Anda kini. Saya mengaku dan percaya bahawa Yesus Kristus Anak Anda, yang menderita dan mati di atas salib, dikebumikan dan bangkit semula untuk menebus saya. Sila membersihkan saya dengan darah Yesus dan membuat saya Anak anda. Saya Menjemput Yesus datang ke dalam hati saya sebagai Penyelamat peribadi saya dan Tuhan dalam hidup saya. Membantu saya untuk hidup untuk Anda dari pada hari ini. Terima kasih Bapa saya, untuk menyelamatkan jiwa saya dalam nama Yesus! Amin. “

 

You can find equivalent English tract @

God Loves You