15 / 100

God loves you_Vietnames1

 

Download PDF Tracts

THIÊN CHÚA YÊU BẠN(God loves you)

 

Bạn có biết ai là người yêu thương bạn nhất? Đó là Đấng Toàn Năng, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của chúng ta (Sáng thế 1:26, 2; 2:7). Thiên Chúa hằng hữu này yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài sai Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Ngài, để chết trên thập tự giá, để tội lỗi của bạn có thể được tha thứ (Lu-ca 23:34).

Bạn có biết tại sao Thiên Chúa yêu thương bạn? Bởi vì Ngài là Thiên Chúa yêu thương NGƯỜI đã tạo ra bạn theo hình ảnh của Ngài. Linh hồn của bạn sẽ không bao giờ chết, và là quý giá với Chúa hơn so với toàn bộ thế giới (Ma-thi-ơ 16:26)

Thiên Chúa yêu thương bạn, nhưng Ngài ghét tội lỗi và phải phán xét chúng. Tội lỗi làm Thiên Chúa đau buồn; nó tách biệt bạn khỏi Ngài. Vào ngày phán xét, Chúa Kitô sẽ nói với những người tội lỗi: “Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: “Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ”; “Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc.” (Ma-thi-ơ 25:41,46).

Bởi vì người đàn ông đầu tiên là Adam đã không vâng lời Thiên Chúa, tội lỗi, lời nguyền, bệnh tật và cái chết đã đến thế gian; tất cả chúng ta trở thành những kẻ tội lỗi, và bị kết án bị lửa thiêu đời đời trong địa ngục. Tuy nhiên, Thiên Chúa yêu thương nhân loại, mà Ngài đã tạo ra, và cứu chuộc họ bằng cái chết của Chúa Kitô và đã khôi phục lại tất cả các phước lành Adam đã làm mất vì tội lỗi và sự bất tuân của mình (Rô-ma 5:1-21).

Chúa Giêsu đã chết thay bạn để bạn có thể không bị kết án, mà sẽ sống với Thiên Chúa ở thiên đường mãi mãi nếu bạn đặt niềm tin vào Ngài. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).

Bạn có thể thấy Thiên Chúa yêu thương bạn thế nào. Ngài đã không gửi một trong những thiên thần của Ngài để cứu bạn, nhưng Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế gian để cứu chuộc bạn bởi vì Ngài yêu thương bạn. Chúa Giêsu nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16). Tuy nhiên, Thiên Chúa là thánh và chỉ. Ngài sẽ nhận được bạn chỉ khi bạn ăn năn và chấp nhận sự chuộc tội của Chúa Kitô cho tội lỗi của bạn (Rô-ma 3:24-26). Chúa Giêsu nói: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15).

Vì vậy, ăn năn và tin rằng một mình Đức Giêsu Kitô đã chết cho tội lỗi của bạn và tiếp nhận Ngài vào trái tim của mình như là Đấng Cứu và Chúa trời của cá nhân bạn và Chúa. Thiên Chúa chắc chắn sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của bạn bằng máu của Chúa Giêsu và làm cho bạn trở nên không tì vết. Chúa Thánh Thần sẽ thay đổi cuộc sống của bạn và cho bạn một trái tim mới khi bạn nghe Lời Thiên Chúa và tuân theo nó. Ngài sẽ phong thánh và cho bạn tình yêu của Ngài, niềm vui và bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh và sự hướng dẫn bạn sống trong vương quốc của Ngài.

Bạn thân mến, vâng theo Lời của Thiên Chúa Toàn Năng là Người yêu thương bạn. Hãy ăn năn và trở về với Chúa ngay bây giờ. Bạn chỉ có một cuộc đời, bạn có thể chết đột ngột; bạn không biết việc đó xảy ra khi nào và như thế nào. Nhưng Đức Chúa Trời với lòng thương xót, mang đến cho bạn một cơ hội để chuẩn bị cho mình về cõi đời đời. Nếu không có sự tha thứ của Thiên Chúa, bạn sẽ bị quăng vào hồ lửa “Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thà bị chột mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục, là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt.” (Mác 9:47.48). Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán. (Hê-bơ-rơ 9:27). Chúa Giêsu Kitô là sự hồi sinh và là sự sống. Ngài sẽ nâng bạn lên từ cõi chết và sẽ phán xét bạn theo những hành động của bạn (Giăng 5:24-29). Hãy suy nghĩ và hành động ngay. Tại thời điểm chết, bạn phải đối mặt với Thiên Chúa, lời phán xét và cõi đời đời của Ngài!

Thừa nhận rằng bạn là một tội nhân. Bạn cần một Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô, Người có thể giải cứu các ngươi khỏi tội lỗi của mình để thoát khỏi cơn thịnh nộ và sự phán xét của Thiên Chúa đến. Cầu xin Chúa tại tha tội của bạn bằng cách nói lời cầu nguyện này cho Ngài với trái tim chân thành của mình.

LỜI CẦU NGUYỆN

“Lạy Chúa, xin tha cho con, một kẻ tội lỗi, người xứng đáng với cái chết mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Con rất xin lỗi vì tất cả những tội lỗi của mình và quay về với Ngài bây giờ. Con thú nhận và tin rằng Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Ngài, Người chịu đau khổ và chết trên thập giá, được chôn cất và hồi sinh một lần nữa để chuộc tôi. Xin hãy rửa sạch con với máu của Chúa Giêsu và để con làm con của Ngài. Con mời Chúa Giêsu đi vào trái tim con và làm Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa của cuộc đời con. Xin giúp con sống vì Ngài từ ngày này. Cảm ơn Cha, vì đã cứu linh hồn con nhân danh Chúa Giêsu! Amen.”

 

You can find equivalent English tract @

God Loves You