11 / 100

how-to-be-really-happy

Download PDF Tracts

ဘယ္လို ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မလဲ

ဤစာေစာင္ေလးကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ဖတ္မၿပီးေသးခင္ မလႊင့္ပစ္လိုက္ပါႏွင့္။ ေယရႈ သင့္အသက္တာကို ေျပာင္း လဲေပးႏိုင္ၿပီး၊ သင့္ရဲ့ ျပႆနာအားလံုးကို သူေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းမ်ားကို မေတြ႔ရွိေသးဘဲ ရွာေဖြေနေကာင္း ရွာေဖြေနပါလိမ့္မယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း စသည့္အရာမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို အက်ိဳးမရွိဘဲ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားေနပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို ရွာေဖြရမည့္အစား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဓါက္ က်ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါမ်ားရဲ့ သားေကာင္ျဖစ္သြားသည္ကို သူတို႔ေတြ႔ရွိလိုက္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္ ကိုကိုယ္ သတ္ေသသည္အထိ စိတ္ဓါက္က်သြားေတာ့သည္။

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ မွန္ကန္ေသာ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း၏ လွိဳ႕၀ွက္ခ်က္သည္ ရိုးရိုးေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ မ်ားစြာက အျပစ္ႏွင့္ျပည့္ေနေသာ အသက္တာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ဓါက္က်ေနခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအပါ အ၀င္၊ အျခားေသာ ဘာသာမ်ားအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို ရွာေဖြခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္မေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေလးစားစရာေကာင္းေသာသူမ်ား၊ ဘာသာေရးပုဂိၢဳလ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့တယ္။ ကမၻာ့၏ ထင္ရွားေသာသူမ်ား ေရးထားေသာ လူ႔က်င့္၀တ္၊ သိကၡာႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ားစြာကို ဖတ္ရႈခဲ့တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ရႈပ္ေထြးျခင္း ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြပဲပါဘဲ။ အဲဒီအခ်ိန္၌ အသက္ရွင္ရန္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္မွာ မရွိေတာ့ဘူး။

တေန႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာတခုလံုး အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေပၚလာၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္ေတြႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့တယ္လု႔ိ ေျပာခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုယံုၾကည္ၿပီး၊ သူ႔ထံ အျပစ္မ်ား၀န္ခ်ေတာင္းပန္လွ်င္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ခြင့္လြတ္ၿပီ ဆိုးရြား စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ နက္ရိႈင္းတဲ့ ႏွလံုးသားထဲက ေယရႈထံ ငိုေၾကြးခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး ကာရာနီကားတိုင္ေပၚမွာက်ဆင္းခဲ့သည့္ အေသြးအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အျပစ္မ်ားအတြက္ ခြင့္လြတ္ဖို႔ ေတာင္းခံတဲ့အခ်ိန္ခဏတြင္းမွာဘဲ။ အလြန္ႀကီးမားေသာ လြတ္ေျမာက္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္ ခံစားလိုက္ရတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚမွာ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ကဲ့သုိ႔ ေတာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖိေနေသာေတာင္မ်ား အေ၀းသို႔ လႊင့္စင္သြားသလိုပါဘဲ။ ေကာင္းကင္ရဲ့ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကဲ့သို႔အရာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးသားထဲကို ၀င္ေရာက္ လာၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္ရဲ့ႏွလံုးထဲကို ခရစ္ေတာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားရကာ ဘုရင္တကာတို႔ရဲ့ ဘုရင္၊ အရွင္တကာတုိ႔ရဲ့အရွင္အျဖစ္ ေနရာယူလာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့အသက္တာဟာ အဓိပၸါယ္ရွိ လာတယ္။ သူသည္ ဆီးခ်ဳိ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ လိပ္ေခါင္း၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊ အသားေရာင္အသား၀ါ စသည့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ေပ်ာ္ရြင္ၿပီး၊ က်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္လာပါတယ္။

ယေန႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ရင္တုန္စရာေကာင္းသည့္ အေတြ႔အႀကံဳေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ပါ သည္။ သင္ဆႏၵရွိလွ်င္ ယခုပင္ ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္သခင္အျဖစ္လက္ခံၿပီး၊ သင့္၏ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ပါ။ `ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကိုလြတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏`။ ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္…. ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ၏။ သင့္၌ ဖ်ားနာျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ျပႆနာမ်ားရွိလွ်င္ သူသည္ သင့္ကို က်န္းမာျခင္းေပးၿပီး၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ ျခင္း စသည့္အရာမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ `ထိုသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာ ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚ သို႔ ေရာက္၍၊ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏` (ေဟရွာ ၅၃း၅)။ ေယရႈသည္ ျဖားနာေသာသူမ်ားကို က်န္းမာေစခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းပါ။ `သခင္ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ပါ ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ျမင့္ျမတ္ လွေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေစၿပီး၊ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးသား ထဲ၌ ၀င္ေရာက္က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ၿပီး၊ ယခု က်န္းမာေစေတာ္မူပါ။ ေယရႈနာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္`

ထိုသခင္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔၏ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းသည္ ေယရႈပင္ျဖစ္သည္။

 

You can find equivalent English tract @

How to be really happy