8 / 100

gave-his-life_danish

Download PDF Tracts

One who gave his life for you

Gud skabte mennesket i sit eget billede. Han havde fællesskab med Gud, havde fred og glæde i sig selv lyd og sundhed i hans krop. Men da han syndede, mistede han det fællesskab, som han havde med Gud, mistede den fred og glæde i ham, blev offer for sorg, faldt et bytte for sygdomme i hans krop, og blev urolig i hans ånd, sjæl og legeme. For at indløse en sådan mand og genoprette ham og alt, hvad han havde mistet, var vores Skaber Gud født ind i denne verden med kød og blod i Jesu navn omkring 2000 år siden. Han blev født uden synd. At leve et syndfrit liv i denne syndige verden, gik han rundt til alle byer og byer til at gøre godt mod mennesker. Han restaurerede syn til blinde, fik de døve til at høre, fik den stumme til at tale, helbredte de spedalske, leverede dem, der blev besat med djævelen og prædikede evangeliet til de fattige.

 

Der er ingen syndernes forladelse uden at udgyde blod. Ifølge loven, der siger, at forsoningen for sjælen blev foretaget af blod, besluttede vor Herre Jesus at udgyde sit blod for hele menneskeheden og overgav sig til at dø på korset. Romerske soldater torturerede ham tomme for tomme; de plottede en tornekrone på hans Hoved; slog ham med stave og piskede ham. Så han blev korsfæstet og hængt op på tre søm
Herren Jesus, Hvem vidste ingen synd, Hvem gjorde ingen synd og i hvem var ingen synd, blev såret for vore overtrædelser. Han blev knust for vore synder. Straffen medbragte vi os fred over ham. Syndens løn er døden. Herren Jesus påtog sig straffen som menneskeheden måtte modtage for sine synder og dermed døde på korset.

“Men Gud anbefaler sin egen kærlighed  til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.” (Romerne 5:8) Herren Jesus ikke alene døde på korset, men som han havde forudsagt, han overvandt også død og helvede og genopstod på den tredje dag. Han, der var steget, opfor højt over alle himlene og lever stadig for os.
Kære ven! Når du mediterer på de lidelser og den smerte Jesus udholdt for dig, vil dit stenede hjerte smelte. Og med tårer, hvis du beder om tilgivelse fra Herren for dine synder og overtrædelser, vil han tilgive jeres synder og give dig fred, glæde og hvile.

“og Jesu, hans søns, blod renser  os fra al synd. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed” (I Johannes 1:7-9).

Jesus Kristus døde på korset, ikke kun for vore synder, men også for vore Sygdomme. “Han tog selv vore svagheder og bar vore sygdomme.” (Mattaeus 8:17). “og ved hans sår blev der helbredelse for os.” (Esajas 53:5).

På grund af menneskets synd, forbandelse kom og på grund af den forbandelse, sygdom kom over ham. Herren Jesus bar vore sygdomme på korset. Hvis vi tror, at vi helbredt af hans striber, kan vi leve ved at modtage perfekt udfrielse fra vore Sygdomme.
Kære ven! Hvis du menerat Herren Jesus der gav sit liv for dig er blevet genoplivet og som stadig at leve for så, kan du modtage udfrielse fra dine synder og sygdomme ved hans blod. Jesus Kristus kalder dig kærligt at leve et helligt liv for at nå himlen.
Hvis du ønsker at opnå de gode velsignelser, som modtages gennem død Herren Jesus, sige følgende bøn:

 

Bøn: “Herre Jesus, jeg tror, at Du gav Dit liv på korset, på Golgata for mine synder. Tilgiv mine synder. Rens mig og hellige mig gennem Dit blod Jeg accepterer du som min personlige frelser og Gud Fremover vil jeg leve som Dit barn Amen. “

You can find equivalent English tract @

The one who gave his life for you