9 / 100

Where will you spend your eternaty Sinhala 2

Download PDF Tracts

යාඤාව:

පෙම්බර යේසුස් ස්වාමිනි, ඔබ මගේ ගැලවුම්කරු සහ ස්වාමියා ලෙස මම පිලිගනිමි. කරුණාකර මගේ හදවතට එන්න. මගේ සියලු පාප සෝදා මා ස්වර්ගය (සදාකාල ජීවනය) ලබාගැනීමට සුදුස්සෙක් කරන්න. ආමෙන්.