where will you spent your eternity

သင္ ထာ၀ရကာလကို ဘယ္မွာကုန္ဆံုးမလဲ

တစ္ခါက ေက်းရြာေတြဆီ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္သြားတဲ့ ပေရာဖက္ဆာတစ္ေယာက္ရွိခဲ့တယ္။ လမ္းျဖတ္ကူးရင္း ေခြးကေလးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္။ `သား၊ ဒီလမ္းက ဘယ္ကို ဦးတည္ေနတာလဲ`လုိ႔ ကေလးကို ေမးလိုက္ေတာ့။ ကေလးက `မသိဘူး`လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ `ဒီ လမ္းက ဘယ္ေနရာကိုသြားတာလဲ` လို႔ ျပန္ေမးလိုက္ျပန္တယ္။ `မသိဘူး`လို႔ ကေလးက ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ `ဟိုလမ္းေကာ` `မသိဘူး` `ဒီလမ္းေကာ` `မသိဘူး`။ `ေတာ္ေတာ္အတဲ့ ကေလးဘဲ၊ မင္းသိတာဘာမွ မရွိ ဘူး`လို႔ အ့ံအားသင့္စြာ ေျပာလိုက္တယ္။ ကေလးက `ဟုတ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္သိတာ တခုေတာ့ရွိတယ္။ ဦးလိုမ်ိဳး လမ္းေပ်ာက္သူတစ္ေယာက္ေတာ့မဟုတ္ဘူး` လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ့တယ္။

မိတ္ေဆြ၊ သင့္ရဲ့ေရွ႕မွာ ထာ၀ရဆိုတဲ့ကာလတစ္ခု ရွိေနတယ္။ သင္ဟာ ထာ၀ရအသက္ (သို႔) ထာ၀ရမီးငရဲ  သို႔ ဦးတည္ေနသည္။ `သားေတာ္ (ေယရႈ)၏ စကားသံကို ၾကား၍၊ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎၊ ဆိုးယုတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတုိ႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎ ထြက္ရလတံ့ (ေယာ ၅း၂၈၊၂၉)ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္။ သင္ဘယ္ေနရာကို သြားေနသလဲဆိုတာ သင္သိပါသလား။ သင့္ရဲ့ထာ၀ရအသက္တာကို ဘယ္ေနမွာ ကုန္ဆံုးမလဲဆိုတာ သင္သိပါသလား။  ပေရာဖက္ဆာလိုဘဲ ဤဘ၀မွာ သင္သိတဲ့အရာေတြ မ်ားစြာ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဤဘ၀ရဲ့အေၾကာင္းအရာကိုလည္း သင္အမ်ားႀကီးသိလိမ့္မည္။ ထိုနည္း၎ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္ေနရာကို သင္ဦးတည္ေနသလဲဆို သင္မရွိႏို္င္ပါဘူး။

ေသျခင္းတရားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေရွာင္လဲြႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သြားရမည့္ ေနရာကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊…….တို႔ကို သင္ေရွ႕၌ ငါထားသည္…. အသက္တရားကို ေရြးခ်ယ္ ေလာ့ (တရား ၃၀း၁၉). ခုခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ့ ကံၾကမၼာကို ေျပာင္လဲခ်င္လွ်င္ သင့္ရဲ့ တည္ေနရာ ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ဘယ္လို ရွာရမယ္ဆိုတာ ဤေနရာ၌ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာတရားႀကီး ႏွစ္ခုထဲမွာရွိတဲ့ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွိတဲ့အရာတစ္ခုက ေကာင္းကင္ (သုိ႔) ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏိုင္ငံ ပါဘဲ။ အလင္း ႏွင့္ လွပျခင္းရဲ့နယ္ေျမ၊ ျပည္စံုေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေနရာအရပ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ အသက္ရွင္ေသာ အသက္တာျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို ေပးတဲ့ ေပ်ာ္ရြင္၊ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေတြအားလံုး ရွိပါတယ္။ သာမာန္လူသားအေနႏွင့္ အဲဒီအရာ ေတြကို မသိရွိႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက `က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတုိ႔အဘို႔အလို႔ငွါ၊ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာတုိ႔ကို လူမ်က္စိျဖင့္ မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မႀကံစည္ေသး`ဟု ၁ေကာ ၂း၉ ၌ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ လွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္သူေတြသိႏိုင္သနည္း။ `ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာအဘ၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ ပညာအလိမၼာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူတုိ႔အား ဤအရာမ်ားကို ထိမ္၀ွက္ကြယ္ထားလ်က္ သူငယ္တုိ႔အား ေဘာ္ျပေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းပါ၏ မႆဲ ၁၁း၂၅။ သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက မႆဲ ၁၈း၃။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ သင့္ရဲ့ ႀကီးက်ယ္ေသာ စိတ္သေဘာ ထားကို ေဘးဖယ္ၿပီး၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ လွည့္ျပန္လာပါ။ ထာ၀ရကာလမွာ သင့္အတြက္ အဘယ္အရာေတြကို သိုေလာင္ထားမလဲဆိုတာကို သင္ျမင္ရပါလိမ္႔မယ္။ ထိုေနရာကို ဘုရားသခင္သည္လည္း သင့္ကို ျပသပါလိမ့္မည္။

အျခားေသာထာ၀ရ ေနရာတစ္ခုက ငရဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား ထာ၀ရ ကာအထိ ညွင္းပန္းႏွိပ္စပ္ျခင္းကိုခံရမည့္ ေမွာင္မိုက္ ေနရာ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ နတ္ဆိုး ႏွင့္ သူ၏ တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ ထာ၀ရမီးငရဲပင္ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ ၂၅း၄၁)။ ျငင္းဆန္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ အထက္ကကိုယ္ကာယ၏ အလိုသို႔၎၊ စိတ္၏ အလိုသုိ႔၎၊ လိုက္သျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ က်င္လည္သည္ျဖစ္၍၊ ၾကြင္းေသာသူတို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ ပကတိအတိုင္း အမ်က္ေတာ္ကို ခံရေသာသူျဖစ္ၾက၏ (ဧဖက္ ၂း၂၊၃)။ အဓမၼလူသည္ မိမိျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ျဖင့္ ဘမ္မိျခင္း၊ မိမိအျပစ္ႀကိဳးတို႔ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံရ လိမ့္မည္ (သုတၱံ ၅း၂၂). ငရဲကို ေသျခင္းဟုလည္း သိၾကသည္ (ဗ်ာ ၂၁း၈)။ အျပစ္ေၾကာင့္ သင္ေပးဆပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ဇာတိပကတိအေတြးအေခၚမ်ားသည္ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၈း၆)။ အျပစ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းသည္ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္ (၁တိ ၅း၆)။ သင့္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေသျခင္းက ၀ါးမ်ိဳးေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သခင္ေယရႈ ေလာကသုိ႔ၾကြဆင္းလာၿပီး၊ သူ၏ အေသြးကို သြန္းေလာင္းျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားသည္ ထာ၀ရၿငီးတြားေနရေသာ ေနရာမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရရွိ ခံစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူသည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၁၄း၆)။ သားေတာ္ ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကို မေတြ႔ရ။ ထို သူ၏ အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ (ေယာ ၂း၂၆)။

ခ်စ္ေသာစာဖတ္ မိတ္ေဆြ၊ ဤစာဖတ္တာကို ရပ္လိုက္ၿပီး `ငါဘယ္ေနရာသြားေနတာလဲ` `ေသၿပီးတဲ့ ငါဘယ္ေနရာကိုေရာက္မွာလဲ` လို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေမးစမ္းၾကည့္ပါ။ ဒီေန႔ သင္မွာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မွာ ေရာက္ေနတာကို သိရွိပါ။

ဆုေတာင္းခ်က္- ခ်စ္ေသာသခင္ေယရႈ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္သခင္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္လက္ခံပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးထဲသုိ႔ ၾကြဆင္းေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားလံုး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး၊ ေကာင္းကင္ (ထာ၀ ရအသက္) ႏွင့္ထိုက္တန္သူ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူပါ။ အာမင္

 

You can find equivalent English tract @

Burmese_Where will you spent your eternity