The one who gave his life for you_Vietnames1

 

Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài. Con người có mối tương giao với Thiên Chúa, được bình an và niềm vui ở chính mình và sức khỏe tốt trong cơ thể của anh ta. Nhưng khi đã phạm tội, anh ta bị mất đi mối tương giao đã có với Thiên Chúa, mất đi sự bình an và niềm vui, trở thành một nạn nhân của nỗi buồn, biến thành một con mồi cho bệnh tật trong cơ thể của anh ta, và trở nên bồn chồn trong tinh thần, tâm hồn và cơ thể của mình. Để cứu chuộc một con người như vậy và để khôi phục cho anh ta tất cả những gì anh ta đã đánh mất, Đấng Thiên Chúa Tạo Hóa của chúng ta đã được sinh ra trong thế giới này với máu thịt bằng tên của Chúa Giêsu khoảng 2000 năm trước. Ngài được sinh ra không có tội lỗi. Sống một cuộc đời vô tội trong thế giới tội lỗi này, Ngài đã đi khắp nơi đến tất cả các làng mạc và thành phố để làm những điều tốt cho mọi người. Ngài phục hồi thị lực cho người mù, khiến kẻ điếc nghe được, làm cho kẻ câm nói được, chữa lành những người phong cùi, cứu thoát những người bị ma quỷ chiếm lấy và rao giảng phúc âm cho người nghèo.

Không có sự xá miễn tội lỗi nào không đổ máu. Theo luật, trong đó nói rằng sự chuộc tội cho linh hồn đã được thực hiện bằng máu, Chúa Giêsu của chúng ta đã quyết định đổ huyết của chính Ngài ra cho tất cả nhân loại và dâng nộp chính mình để chết trên thập tự giá. Những người lính La Mã đã tra tấn Ngài từng phân từng tấc trên da thịt; chúng vẽ một vòng gai trên đầu của Ngài; đánh đập Ngài bằng gậy và tra tấn Ngài. Sau đó, Ngài bị đóng đinh và treo trên ba chiếc đinh.

Chúa Giêsu, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, Người đã không gây ra tội lỗi nào và Người là không có tội, bị thương vì sự phạm phép của chúng ta. Ngài bị thương vì tội ác của chúng ta. Những hình phạt để chúng ta được bình an mà Ngài phải chịu. Cái giá của tội lỗi là cái chết. Chúa Giêsu mang trên mình Ngài hình phạt mà nhân loại đã phải nhận vì tội lỗi của mình và do đó đã chết trên thập tự giá.

“Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8). Chúa Giêsu không chỉ chết trên thập tự giá, nhưng như Ngài đã tiên báo, Ngài cũng đã vượt qua cái chết và địa ngục và cuối cùng đã sống lại vào ngày thứ ba. Ngài đã được hồi sinh, lên cao trên tất cả các tầng trời và vẫn còn sống vì chúng ta.

Bạn thân mến! Khi bạn thiền định về những sự gian khổ và nỗi đau mà Chúa Giêsu phải chịu đựng vì bạn, trái tim sỏi đá của bạn sẽ tan chảy. Và bạn sẽ rơi nước mắt nếu bạn yêu cầu sự tha thứ của Chúa cho tội lỗi và sự phạm giới của mình, Ngài sẽ tha thứ cho tội lỗi của bạn và cho bạn sự bình an, niềm vui và sự thanh thản.

“Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Giê-su, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (1 Giăng1:7-9).

Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thập tự giá không chỉ vì tội lỗi của chúng ta, mà còn cho bệnh tật của chúng tôi. “Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta. Và cất đi bệnh tật của chúng ta.” (Ma-thi-ơ 8:17). “Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.” (I-sa 53:5).

Bởi vì tội lỗi của con người, lời nguyền đã đến và bởi vì lời nguyền, bệnh tật đã ập lên chúng ta. Chúa Giêsu chịu đựng bệnh tật của chúng ta trên thập tự giá. Nếu chúng ta tin rằng chúng ta được chữa lành bởi lằn roi của Ngài, chúng ta có thể sống bằng cách nhận sự giải thoát hoàn hảo từ bệnh tật của chính mình.

Bạn thân mến! Nếu bạn tin rằng Chúa Giêsu Người đã hiến dâng cuộc sống của Ngài cho bạn đã được hồi sinh và vẫn còn sống vì bạn, bạn có thể nhận được sự giải thoát khỏi tội lỗi và bệnh tật của bạn bằng máu của Ngài. Chúa Giêsu Kitô kêu gọi bạn yêu thương để sống một đời sống thánh thiện dẫn đến thiên đường.

Nếu bạn mong muốn đạt được những phước lành tuyệt vời mà bạn được nhận qua cái chết của Chúa Giêsu, hãy đọc lời cầu nguyện sau đây:

Lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài đã dâng sự sống của Ngài trên thập giá, ở Calvary vì tội lỗi của con. Hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Hãy tẩy sạch tội và thánh hoá con bằng máu của Ngài, con xin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa của riêng con. Từ nay con sẽ sống như là con của Ngài. Amen. “

 

You can find equivalent English tract @

The one who gave his life for you