The-Amazing-Grace-of-God_frontThe Amazing Grace of God_back

ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္

 

ကၽြႏ္ုပ္ ၁၄ႏွစ္သားအရြယ္၌ အရက္သမားတစ္ေယာက္လံုးလံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ စိတ္ကူးလို႔ပင္ မရႏိုင္ သည္ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္အားလံုးထဲမွာ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္။ ဇြန္းတစြန္းစာ ၀ီစီကီနည္းနည္းျခင္းစီမွ ၅ဂါလံထိ တိုင္ေအာင္ ေသာက္သံုးခဲ့တယ္။ ေကာင္းမြန္စြာႀကီးျပင္လာရျခင္း (သုိ႔) ခရစ္ယာန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ ႀကီးျပင္းလာရ ျခင္းမရွိခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အကိုဟာ တိရစၦာန္ကဲ့သုိ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။ စာတန္ဟာ ေလာကႀကီးရဲ့ အရွင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ မ်က္စိမ်ားကို ကန္းေစခဲ့တယ္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ၊ တကိုယ္ ေကာင္းဆန္ေသာ၊ ဘုရားမႀကိဳက္ေသာဘ၀ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ခ့ဲရတယ္။ လူထင္ သည့္အတိုင္း မွန္ေသာ လကၡဏာ ရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ ေသျခင္းသို႔ပို႔ေသာ လမ္းတမ်ိဳးရွိ၏။

ကၽြႏ္ုပ္ ၃၁ႏွစ္ အရြယ္၌ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္သားဘ၀သည္ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ညတစ္ည၌ အရက္ေသာက္ အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ေနေသာသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ား ၿငင္းခုန္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ရုတ္တရက္ ေၾကာက္စိတ္၀င္လာခဲ့တယ္။ ခိုးပါ၊ သတ္ပါ၊ ဖ်က္ဆီးပါ လို႔ ေျပာတဲ့ နတ္ဆိုးဟာ ကၽြႏ္ုပ္ဆီလာၿပီး၊ အခ်င္း ၃၈ လက္မ ပစ္စတိုနဲ႔ ေလးေယာက္စလံုးကို သတ္ပစ္ရန္ တြန္း အားေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ပစ္သတ္ဖို႔ရန္ ခိုင္းေစျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀မ္းဗိုက္မွာ ၂ခ်က္၊ အဆုတ္ေနရာ ၁ခ်က္၊ ေနာက္ဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ဦးေခါင္းမွာတစ္ခ်က္ စုစုေပါင္း၅ခ်က္ ပစ္ခတ္ ခိုင္းခဲ့တယ္။

ခ်က္ျခင္း၊ ေတာက္ပတဲ့အလင္းေရာင္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ပတ္လည္မွာ လင္းလာၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ဆီကို တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ေလတိုးသံ လာတာကို ၾကားမိတယ္။ တီဗီြဖန္သားျပင္လိုဘဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ့၀ိညာဥ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ကေလးဘ၀မွစ၍ ရွိ သမွ်အျပစ္ေတြကို ေဖၚျပေပးခဲ့တယ္။ အျပစ္တရား၏ အခဟာေသျခင္းဆိုသည့္ ငရဲကို သြားေနတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ လမ္းဟာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာကို သိရွိခံစားၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ထဲမွာ ငရဲမီးေလာင္ကၽြမ္းေနတာကို ခံစားမိခဲ့တယ္။ ထိုေနာက္ `ထိုသခင္၏ နာမကို ေခၚေသာသူေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္`လို႔ ၀ိညာဥ္ ေတာ္က စကားေျပာတယ္။ မီးခိုးထြက္ေနတဲ့ ေသနတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္လက္ထဲမွာ ဆက္လက္ကိုင္ထားၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ ေသြးမ်ားျဖာဆင္းေနခဲ့တယ္။ ညအေမွာင္ထဲမွာ ဒယိမ္းဒယုိင္နဲ႔ `ေယရႈ၊ ကၽြႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ပါ` လို႔ ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့တယ္။

ခ်က္ျခင္း၊ သာမာန္ထက္လြန္ကဲတဲ့ အရာတစ္ခုက ေနရာယူလာတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းကင္တမန္နဲ႔၊ မေကာင္းတဲ့၀ိညာဥ္ဆိုးေတြၾကား ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲ ျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္ခံစားသိရွိလာတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့၀ိညာဥ္ေတာ္ဟာ အရက္ေသစာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း၊ ဘုရားကိုေစာ္ ကားျခင္းမ်ားစတဲ့ မေကာင္းတဲ့အရာေတြအားလံုးကို လႊတ္ပစ္လိုက္ၿပီး၊ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာမီးကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္အ အေပၚမွာ တည္ရွိေနခဲ့တယ္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အျပစ္အားလံုးကို သန္႔ရွင္းေစခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးသားထဲ ႀကီးမားတဲ့ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းကို လြမ္းမိုးေစခဲ့တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ဟာ ေနာက္တခါ စာတန္ရဲ့တန္ခိုးအားျဖင့္ သူ႔ရဲ့ေက်းကၽြန္အျဖစ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘုရားရဲ့သားအျဖစ္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းကို ရရွိလာခဲ့တယ္။ ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္ေစခဲ့ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ႏႈတ္ခမ္းမွ အသစ္ေသာအရာနဲ႔ မသိေသာ ဘာ သာစကားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့တယ္။ ဒဏ္ရာအနာတရနဲ႔ ဒယိမ္းဒယိုင္နဲ႔တစ္ေယာက္ထဲ၊ ရထားလမ္းေပၚမွာ အကူ အညီမဲ့စြာ လဲက်ေနခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ခႏၶာမွာ ေသြးမ်ားက်ဆင္းေနၿပီး တျဖည္းျဖည္းေအးစက္လာတယ္။ အဲဒီအ ခ်ိန္မွာဘဲ ရထားလာေနတာကေတြ႔ရတယ္။ နတ္ဆိုးဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကို သတ္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္လည္း သခင္ ဘုရားဟာ ရထားအလံကို ခ်ဖို႔ ရဲသားတစ္ေယာက္ကို ေစလြတ္ျခင္းအားျဖင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကၽြႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ ခဲ့တယ္။ ရဲသားဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကို စီးကရက္တလိပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္တဲ့အရာအားျဖင့္ အဲဒီ အရာဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကို မသန္႔ရွင္းေသာအရာအျဖစ္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ ဆိုးေတြမ်ားမွ ၿပီးျပည့္စံုစြာ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီး၊ အသစ္ေသာအသက္တာကို ေပးခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ကယ္ တင္ျခင္း ေက်းဇူးဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အံ့ၾသစရာေကာင္းပါသလဲ။

ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ခံရၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ဘ၀ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ားဟာ မေအာင္ျမင္ ေသာအရာျဖစ္ရံုသာမက ေသဖို႔ရန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ၿငားလည္း သခင္ဘု ရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ ခရစ္ယာန္တခ်ိဳ႕ကို ေစလြတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ငါးေယာက္စလံုးဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ က်န္းမာခဲ့ၾကတယ္။ ေယရႈဟာ သူ႔ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၿပီး၊ ထိုသူမ်ားကို က်န္းမာေစပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေယရႈဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္ကိုကယ္တင္ေသာအရွင္ျဖစ္ရံုသာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္း က်န္း မာေစခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းမ်ားဟာ နားလည္ႏိုင္တာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပည့္စံုပါတယ္။ သူသည္ စာ ငွက္ကေလးမ်ားကို ဂရုစိုက္သလို သူ႔ထံသို႔ လွည့္ျပန္လာေသာသူမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ထိ ဂရုစိုက္မလဲ။

ေယရႈဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာၿပီး၊ မၾကာမွီမွာဘဲ ကၽြႏု္ပ္ရဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို တရားစီရင္ေသာေန႔ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္မွာ ခုခံမႈမရွိဘဲ ရပ္ ေနခဲ့တယ္။ အားလံုးဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ဆန္က်င္ဘက္တြင္ ရွိေနေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ဟာ တရားသူႀကီးရဲ့ ႏွ လံုးသားကို တို႔ထိၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ကို ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ေထာင္ရဲ့သံတိုင္အေနာက္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ့ဘ၀ကို ကုန္ဆံုးရေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္၏ အံၾသဖြယ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့၀ိ ညာဥ္ဟာ ငွက္ကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေနပါတယ္။ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ဒုစရိုက္၏ ကၽြန္ျဖစ္ ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသည္ သင္တုိ႔ကို လႊတ္လွ်င္ သင္တုိ႔သည္ ဧကန္အမွန္လြတ္ၾကလိမ့္မည္။

ေယရႈအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိခ်င္လာတဲ့ စိတ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးသားထဲမွာ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး၊ အက်င္းေထာင္ ထဲတြင္ ရွိေနစဥ္ကာလတြင္း ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္ကို မစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးအႀကိမ္ အက်င္း ေထာင္ထဲရွိအခန္းက်ဥ္းေလးထဲကို ၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုုပ္အိပ္စင္ေအာက္ကို ၾကည့္ရန္ ေျပာခဲ့တယ္။ ေမြ႔ရာေအာက္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏ္ုပ္အလြန္အံ့အားသင့္သြားတယ္။ က်မ္းစာ အုပ္ အသစ္စက္စက္ေလးဟာ အဲ့ဒီေအာက္မွာရွိေနတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ဟာေလလုယာ၊ ျပႆနာတစ္ခုက ေတာ့ က်မ္းစာကို ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲဆိုတာကို တခါမွ မသင္ၾကားခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္း တဲ့ဘုရားက ကၽြႏ္ုပ္ကိုေန႔စဥ္ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။

ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရႈတဲ့အခါ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဖာရွိရွဲတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွာလုရဲ့ အသက္တာဟာထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး ခံစားခဲ့ရတာကို ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ ရွိခဲ့ရတယ္။ ဒီကေန႔ လူမ်ားလိုဘဲ သူဟာ ေယရႈကို ဘုရားသခင္ရဲ့သား ကယ္တင္ရွင္ဆိုတာကို မယံုၾကည္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူရဲ့ ဘာသာေရးအာသီသေၾကာင့္ သူ႔ရဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ ခရစ္ယာန္ေျမာက္ျမားစြာကို ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ဖ်က္ခဲ့ တယ္။ သို႔ေသာ္ သနားျခင္းေတြႏွင့္ျပည့္စံုတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔လိုမ်ိဳးုပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးကိုေတာင္ ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ သူေျပာင္းလဲၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွာ ေရွာလု (ေပါလုျဖစ္လာ)ဟာ ေရနဲ႔ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံခဲ့ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ဟာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္သူ႔ကို ျပည့္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ဖတ္ရႈခဲ့ရတယ္။ ဤပထမဆံုးအေတြ႔အႀကံဳဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းကို အားနည္းေနေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ လိုလိုလားလား သခင္ဘုရားရဲ့စကားကိုနားေထာင္းျခင္းအားျဖင့္ ပထမ ဦးဆံုးအခြင့္အေရးမွာဘဲ ေရအားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံခဲ့တယ္။

ေထာင္ထဲမွာရွိေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈေတြကို နားေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ စာေပးစာယူသင္ခန္းစာကိုလည္း ေရးသားခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သင္ၾကားတဲ့အရာေတြကို ေလ့လာျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ပို၍ ပို၍ ရႈပ္ေထြးလာေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ အဲ့ဒီစာအုပ္အားလံုးကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ သူ႔ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းစာကို သင္ေပး ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ `သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ သမၼာတရားကို သင္ တို႔အား အၾကြင္းမဲ့သြန္သင္ျပသလိမ့္မည္`။ ဘုရားသင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ ေန႔ေရာ၊ ညေရာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အားရေက်နပ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ႏွိမ့္သိမ့္ျခင္း၊ ခြန္အားေပးျခင္း ႏွင့္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား၏ အရင္းအျပစ္ အျဖစ္ သူ႔ရဲ့ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ အက်င္းေထာင္ထဲမွ ေန႔ရစဥ္ကာလပတ္လံုး သန္႔ရွင္းစြာေနထိုဖို႔ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

အျခားေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္အတူ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းအက်င္းသားမ်ားထံ သက္ေသခံျခင္းေသာ္၎၊ က်မ္းစာမ်ားကို သင္ေပးျခင္းေသာ္၎၊ ဖ်ားနာေသာသူမ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းေပးျခင္း၎ စသည့္အရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဟာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့အသက္ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရေသာ္ျငားလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ နာမကို ထင္ရွားေစခဲ့ ၾကတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၃ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အက်င္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တယ္။ ေပတရုကဲ့သုိ႔ ေထာင္မွလႊတ္ေျမာက္ၿပီး သန္႔ရွင္းသူ ဆုေတာင္းအဖြဲ႔ရဲ့ လမ္းျပပို႔ ေဆာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသလို၊ သခင္ဘုရားဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ သူ႔ရဲ့အမႈေတာ္ထဲမွာ ပါ၀င္ဖို႔ရန္ အရာအားလံုး စြန္႔လြတ္ခဲ့ေသာ သူ႔ရဲ့ သန္႔ရွင္းသူ ဆုေတာင္းအဖြဲ႔ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။

မၾကာမွီမွာဘဲ ကၽြႏု္ပ္ဟာ ကားတိုင္ေပၚမွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္အသက္ေပးအေသခံခဲ့တဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ဘ၀တစ္ခုလံုး အပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။ `သူ႔ရဲ့ အမႈေတာ္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ တျခား သူကို မေရြးဘဲ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ကၽြႏု္ပ္ကို ဘာေၾကာင့္ေရြးတာလဲလို႔ မၾကာခဏ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ အံ့ၾသစြာနဲ႔ ေမး မိခဲ့တယ္။ `ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔တြင္ ေလာကီပညာရွိအမ်ားမပါ။ ထင္ရွားေသာ လူႀကီးအမ်ားမပါ။ မင္းမ်ိဳး မင္းႏြယ္ျဖစ္ေသာသူအမ်ားမပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ပညာရွိတို႔ကို ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီအရာ၌ အားနည္းေသာ သူုတို႔ိကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရာ အေၾကာင္းမရွိ`။ တကယ္ပဲ သူ႔ရဲ့ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားဟာ ျပည့္စံုေနခဲ့တယ္။

မိတ္ေဆြ၊ ဘုရားသခင္သည္ အကၽြႏ္ုပ္လို အျပစ္သားကို ကယ္တင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ သင္သာမက လူသားအား လံုးကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာေလာကႀကီးတခုလံုးရဲ့အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသြးသြန္းခဲ့ ေသာ ေယရႈ၏ အေသြးေတာ္ထံ စစ္မွန္ေသာစိတ္ႏွင့္ သူ႔ထံသို႔လာေသာ အျပစ္သားမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း စသည့္အရာမ်ားကို တတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ယေန႔မွာ သင့္အသက္ တာကို သူ႔ထံသို႔ မေပးအပ္တာလဲ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၾကြလာဖို႔ နီးကပ္လာၿပီး။ သူသည္ သင့္ကို ထိုေန႔ရက္ အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေစဖို႔ရန္ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာအသက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ သဘာ၀တရားႀကီးတခုလံုး

သူ႔ရဲ့ ကမ္းလွမ္းမႈ အလြန္ပင္နီးကပ္

ေမတၱာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ၊ ဘုရားကဲ့သုိ႕

ကၽြႏ္ုပ္အသက္၊ ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္၊ ကၽြႏ္ုပ္၌ ရွိသမွ် သူေတာင္းဆို

ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ ေသလွ်င္မူကား သာ၍အက်ိဳးရွိ၏။

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ခံရ- Samuel Drain

ဆုေတာင္းခ်က္

အဖဘုရား၊ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရပါ၏။ (သင့္အျပစ္ အေသးစိတ္ အားလံုးကို ၀န္ခ်ေတာင္းပါ)။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊြတ္ၿပီး၊ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔ရွင္ေစၾကယ္ေစ ေတာ္မူပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို တံဆိပ္ခပ္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ၾကြလာမယ့္ေန႔ရက္ အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ကို မစေတာ္မူပါ။ ေယရႈနာမ၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ အဖ။ အာမင္။

 

က်မ္းစာ ကိုးကားခ်က္မ်ား

သုတံၱ ၁၄း၁၂၊ ေယာဟန္ ၁၀း၁၀၊ ေရာမ ၆း၂၃၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၃၊ ေယာဟန္ ၃း၃-၅၊ တမန္ ၂း၁-၄၊ ၁ေကာ ၁၄း၂၊ ၁၄း၁၈၊ မႆဲ ၈း၁၆၊၁၇၊ ၁ေပ ၂း၂၄၊ ေယာဟန္ ၈း၃၄၊၃၆၊ တမန္ ၉း၁-၂၀၊ ေယာဟန္ ၁၆း၁၃၊ ၁ေယာ ၂း၂၇၊ တမန္ ၁၂း၁-၁၇၊ လုကာ ၁၄း၂၆-၃၃၊ ၁ေကာ ၁း၂၆၊ ဖိလပၸဳ ၁း၂၁။

 

You can find equivalent English tract @

The Amazing Grace of God