real god _frontreal god _back

စစ္မွန္ေသာ ဘုရား

 

အသက္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ႀကီးမားေသာဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိန္းမ၊ ကေလးႏွစ္ ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လာမည့္အနာဂတ္ကိုေမ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ေလပြန္ေခ်ာင္းထဲရွိတဲ့ အက်ိတ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာတာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ လိုေတာ့သည္ဟု ဆရာ၀န္ က ေျပာျပခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အသက္ကို ဆြဲဆန္႔ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းကေတာ့ အဲဒီ အက်ိတ္ကိုသာမက ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အသံအိုးကိုပါ ဖယ္ရွားတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ခြဲစိပ္မႈကို လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဤကဲ့သို႔ အက်ပ္အတည္းက ျပင္း ျပင္ထန္ေသာ ရပ္နားမႈျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀ထဲသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။

အက်ိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာမႈေတြၿပီးဆံုးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ ပထမဆံုးခြဲစပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ခဲြစပ္မႈအခ်ိန္မွာ တစ္နာရီေလာက္ဘဲ ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း တစ္ေနကုန္ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ မခ်ိမတင္ခံစား ရတဲ့ေ၀ဒနာဟာ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ လည္ေခ်ာင္းဟာ လွီးျဖတ္ ထားခံရၿပီး၊ ေလပြန္အိုးကို ထည့္ထားတာက ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေလပြန္အိုးကို ကၽြႏ္ုပ္လက္မနဲ႔ ဖိ ထားၿပီးမွဘဲ ကၽြႏ္ုပ္စကားေျပာလို႔ရခဲ့တယ္။

ခြဲစိတ္မႈ(ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ေျပာသည့္) ၿပီးဆံုးၿပီး ၁၀ေျမာက္တဲ့ေန႔  တညေနခင္းမွာ ေသြးမ်ား ခ်က္ျခင္း ကၽြႏ္ုပ္ ရဲ့ ပါးစပ္ထဲမွ ျပည့္လာခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ခ်က္ျခင္း သူနာျပဳကိုေခၚလိုက္တယ္။ မၾကာမွီမွာ ဆရာ၀န္မ်ား ထိပ္ထိပ္ ပ်ာပ်ာနဲ႔ ၃နာရီေက်ာ္ ေသြးအန္တာကို ရပ္တန္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ႀကံရာမရျဖစ္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ က `ငါတို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ၿပီးၿပီ`လို႔ ဖြင့္ဟ၀န္ခံလာခဲ့တယ္။ ေသျခင္းနဲ႔ နီးလာတာကို သိရွိလာၿပီး သခင္ ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္ပါ လို႔ အကူအညီမဲြစြာ ငိုယိုၿပီး ေသြးထြက္တာ ခ်က္ျခင္း ရပ္သြားေတာ့တယ္။

ေယရႈနာမႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုျဖစ္ရမည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ပထမဦး ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္ခင္ ဘယ္အရာက ေနရာယူသြားလဲဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္ရွင္းျပပါရေစ။

ဤခြဲစိပ္မႈကို မျပဳလုပ္ခင္ေလးမွာ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈႀကီးဟာကၽြႏ္ုပ္ထံ ရုတ္တရက္ က်ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ့အ သင္းေတာ္ထံမွ အားေပးႏွစ္သိမ့္မႈကို ရယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ဟာ အလြန္ ေ၀းကြာနဲ႔ေနရာမွာ ရွိေနၿပီး ေယရႈ၏ မယ္ေတာ္ မာရီဟာ ဘုရားႏွင့္ လူၾကားမွာ ၾကား၀င္ဖ်ံေျဖသူ တစ္ ေယာက္အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ကၽြႏ္ုပ္ႏွစ္သက္တဲ့ သန္႔ရွင္းသူတစ္ေယာက္ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ရွိသမွ်ခြန္အားနဲ႔ ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ သို႔ ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းထဲေန ျပန္ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ စိတ္ဓါက္က်မႈကေတာ ရွိေနဆဲပါဘဲ။

အိမ္သို႔ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားထဲ တုန္႔ျပန္မႈႀကီးနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေၾကာက္ရြံမႈကို ေခႊၽဖ်က္ဖို႔ရန္ နည္းလမ္းမရွိသလိုပါဘဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တိုက္ခန္းတစ္ခုရဲ့ ျပတင္းေပါက္ကေနလာတဲ့ ဘုရားသီ ခ်င္းကို ရုတ္တရက္ အာရံုစိုက္မိခဲ့တယ္။ အဲဒီတိုက္ခန္းထဲကို ၀င္ဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့စိတ္က တိုက္တြန္းေနခဲ့တယ္။ လူ၆ေရာက္ေလာက္ရွိတဲ့ အဖြဲတဖြဲ႔ ဓမၼသီခ်င္း ဆိုေနတာေတြကို ေတြ႔လိုက္တယ္။ အစည္းအေ၀းၿပီးတဲ့အခါ  သင္းအုပ္ဆရာက ကၽြႏ္ုပ္ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး `ဘာအကူအညီေပးရမလဲ` လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကို ေမးတယ္။ လာမည့္ေန႔မွာ စိုးရိမ္ရတဲ့ ခြဲစိပ္မႈလုပ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ရွင္းျပၿပီး၊ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဆရာ ဆုေတာင္းၿပီးတဲ့အခါ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ့စိုးရိမ္စိတ္ေတြဟာ ခ်က္ျခင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ လာလည္ဖို႔ ရန္လည္း သူဂတိေပးၿပီး၊ ေယရႈကူညီလိမ့္မည္ဆိုတဲ့ ေသခ်ာတဲ့ အရာကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္ကို ေပးခဲ့တယ္။

ေသခ်ာသေလာက္ကေတာ့ ပထမဦးဆံုး ခြဲစပ္တဲ့ေနရာ ဆုေတာင္းတဲ့သူေတြဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးၾကမွာပါ။ ဤ ႀကိဳးစားေနရတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္ဆီကို လာလည္ၾကၿပီး၊ က်မ္းစာထဲမွ ေယရႈရဲ့ အေၾကာင္းကို သင္ေပးၾကတယ္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့မ်က္စိေတြပြင့္လာၿပီး၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားအၾကားမွာ ၾကား၀င္ဖ်ံေျဖသူအျဖစ္ သိရွိလာခဲ့တယ္။ ၿပီးေနာက္ ဆုေတာင္းၿပီး၊ ေယရႈခ ရစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ကယ္တင္ရွင္သခင္အျဖစ္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္လက္ခံခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မႈေတြကို ခံစားခဲ့ရတယ္။

ပထမခြဲစပ္မႈမွ က်န္းမာလာၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္ကို အိမ္သို႔ ေဆးရံုက ထြက္ခြါခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ တပတ္တခါ ေဆးရံုသို႔ လာျပရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့အသက္ကို ဆြဲဆန္႔ဖို႔ရန္ ေနာက္ဆံုးမတက္သာသည့္အဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့အသံအိုးကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခြဲစပ္မႈ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေရာက္လာတယ္။ ဤအခ်ိန္အေတာအတြင္း ကၽြႏု္ပ္ရဲ့ ခရစ္ယာန္သူ ငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွအရာေတြအားျဖင့္ ေ၀ငွခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရာသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ တကယ္ဘဲ အသစ္ေသာအသက္တာျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ `…ငါသည္ သင္တို႔၏ ေရာဂါကို ၿငိမ္ေစေသာ ထာ၀ရ ဘုရားျဖစ္သည္` (ထြက္ ၁၅း၂၆)။ `အခ်င္း ခ်စ္သူ၊ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေကာင္းစားသကဲ့သို႔ သင္သည္ အရာရာ၌ ေကာင္းစားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္းရွိမည္အေၾကာင္း ငါဆုေတာင္း၏` (၃ေယာ ၁း၂)။ ေပးထားတဲ့ အာမခံခ်က္ ဂတိေတာ္ႏွစ္ခ်က္ဟာ ေယရႈခရစ္ ကၽြႏ္ုပ္ကို က်န္းမာေစႏိုင္တယ္ဆုိတာပါဘဲ။ `ငါသည္ အသက္ ရွင္ေသာသူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၈) ဟု ေယရႈကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ စိတ္ခ်မႈဟာ ဆရာ၀န္ေတြဆီ၊ ဆရာ၀န္ေတြရဲ့စကားတလံုးစီအေပၚမွာ အၿမဲတမ္းရွိခဲ့တယ္။ ယခုမွာ ေယရႈႏွင့္ သူ႔ရဲ့စကားေတြအေပၚမွာ ႀကီးမားေသာ အားကိုးမႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခြဲစပ္မႈအတြက္ ေဆးရံုမွ ျပန္လာသည့္ ညတစ္ညမွာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ အိပ္ရာေဘးမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ့ အစာအိမ္နာက်င္တာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ေနတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးမွာ သူ႔အတြက္ သနားၾကင္နာျခင္းေတြ ျပည့္ႏွပ္ေနခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ ကုတင္ေဘးသြားၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့လက္ကို အေပၚေျမွာက္ကာ `သခင္ေယရႈ၊ ဤလူငယ္ေလးဟာ နာက်င္တာကို ခံစားေနရပါတယ္။ သူ႔ကို ကူညီပါ၊ နာက်င္တာေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါ` လို႔ ေျပာၿပီး ခ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာလာၿပီး မတ္တက္ရပ္လာႏိုင္တယ္။ အဲလိုမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ခြဲစပ္မႈ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ဤလူငယ္ေလးကို က်န္းမာေစတဲ့ေယရႈဟာ သူကို က်န္းမာေစႏိုင္ရင္၊ ငါလည္း က်န္းမာႏိုင္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအပတ္ထဲမွာဘဲ ဆရာ၀န္ေတြရဲ့ သတိေပးစကားေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး၊ အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအပတ္ၿပီးေနာက္မွာ ေဆးရံုသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ျပန္မလာတဲ့အေၾကာင္း ေမးျမန္းစာ ၃ေစာင္ ကၽြႏ္ုပ္ရရွိခဲ့တယ္။ သံုးေစာင္ေျမာက္ စာထဲမွာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေသႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ့ စီစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားတယ္။ ဒါျပင္ ေသဆံုးခဲ့လွ်င္ သူတုိ႔ရဲ့ တာ၀န္မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဖၚျပခဲ့တယ္။ ဤစာဟာ ျပႆနာတစ္ခုလံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စဥ္းစားေစဖို႔ ျဖစ္္ေစခဲ့ တယ္။ သို႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ပို၍ဖတ္ရႈေလေလ၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးသားထဲမွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းေတြဟာ ပို၍ျပည့္လာေလေလပါဘဲ။

မၾကာမွီအခ်ိန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ လည္ေခ်ာင္းထဲမွ အက်ိတ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာၿပီး၊ အသက္ရႈရာ၌ အလြန္ပင္ ခက္ခဲမႈ ခံစားလာရသည္။ ဆရာ၀န္အားလံုးက ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္လာမည္ကို သတိေပးခဲ့သည္။ က်န္းမာေစေသာ ခရစ္ေတာ္ေတာ္၌ ထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကို စမ္းသပ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိရွိခဲ့သည္။

တစ္ေန႔ဆုေတာင္းေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့နာမည္ကို ေခၚၿပီး၊ `အိမ္အေဟာင္းကို သင္ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ ပထမဆံုး သင္ဘာလုပ္မည္နည္း` ဟူေသာ အသံကို ၾကားခဲ့ရတယ္။ ဤအသံဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ အသံဘဲလို႔ ကၽြႏ္ုပ္သိလိုက္တယ္။ `သန္႔ရွင္းေရး အရင္လုပ္မယ္` လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ `သင့္ကို ငါ့ရဲ့ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္`ရွင္းျပခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ပထမဆံုး ေသေသခ်ာခ်ာ သန္႔ရွင္းေနရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့အျပစ္မ်ားကို ေယရႈ ခြင့္လြတ္ၿပီး၊ သူ႔ရဲ့ သားအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့တာကို သိရွိလိုက္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့အျပစ္ေတြကို အကုန္လံုး ၀န္ခ်မေတာင္းပန္ခဲ့ရဘူး။ အျပစ္ေတြအကုန္လံုး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ၀ိုးတိုး၀ါးတား ခံစားမ်ား ကၽြႏ္ုပ္အေပၚမွာ လႊမ္းၿခံဳလာၿပီး၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ ငိုယိုၿပီးေနခဲ့တယ္။ ေယရႈဟာ ကၽြႏ္ုပ္ခံရမည့္ေနရာဟာ သူဟာ အေသခံခဲ့တယ္။ သခင္ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့၀ိညာဥ္ကို ျပည့္ေစခဲ့အ တြက္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းခံစားရၿပီး၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကို သန္႔ရွင္း၊ သက္ေသေစၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အသက္ရႈက်ပ္မႈကို သက္သာေစခဲ့ပါတယ္။

တစ္မနက္ တခါမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အားနည္းခဲ့လာခဲ့တယ္။ အသက္ရႈတိုင္း ေသ ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ျခင္းအၾကားမွာ အားၿပိဳင္ေနတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ ဒူးအေနအထားကို ျပင္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ႏွလံုးသားထဲ မွ `သခင္ေယရႈ၊ ကၽြႏု္ပ္ကို က်န္းမာျခင္းေပးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ တစ္ခုခု ကၽြႏု္ုပ္လုပ္ေပးမည္` လို႔ ငိုယို ေအာ္ဟစ္ခဲ့တယ္။ ၾကည့္ရတာေတာ့ သူ႔ရဲ့ အလိုဆႏၵကို အရႈံးေပးဖို႔ သူေစာင့္ေနခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ခ်က္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းတအားဆိုးလာကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ပါးစပ္ထဲကို အရာတခုခုတတ္လာေတာ့ လက္ထဲကို ေထြးခ်လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အက်ိတ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႔လိုက္တယ္။  ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္လြတ္လပ္သြားၿပီ။ ေယရႈ ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္ကို က်န္းမာေစခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ ဘုန္း ႀကီးပါေစ။ ေနာက္ၿပီး အျခားေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

အသစ္တဖန္ ပံုမွန္ ေကာင္းေကာင္းစားႏိုင္၊ အသက္ရႈႏိုင္ျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းတဲ့အရာ ပါလဲ။ သို႔ေသာ္ ေလျပြန္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ကၽြႏု္ပ္ရဲ့ ေလေခ်ာင္းထဲမွာ က်န္ေနေသးပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ား အဲဒီဟာကို မဖယ္ရွားရေသးဘူ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခြဲစိတ္ျခင္းအတြက္ ျပန္လာရလိမ့္မယ္လို႔ စဥ္းစားခဲ့ တယ္။ ဒီအရာဟာ နာက်င္ၿပီး၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ကို ေပးေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အက်ိတ္ကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းခဲ့သလို ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ လည္ပင္းထဲမွ အရာကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္လိုက္ တယ္။ အခ်ိန္တိုင္း ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ လည္ပင္းထဲမွာ အဲဒီအရာဟာ ေရြ႕လွ်ားေနခဲ့ၿပီး၊ မခံမရပ္ ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ၿပီး၊ မၾကာခဏ ေသြးထြက္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆုေတာင္းတာကို ရပ္လိုက္ၿပီး၊ ဘုရားသ ခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့တယ္။

တေန႔မွာ မတူညီတဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ အေတြးထဲကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ့ လည္ပင္ထဲမွာရွိ တဲ့ အရာကို ဖယ္ရွားေပးမယ့္အစား အေရေပ်ာ္သြားေအာင္ ေယရႈထံ ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္ကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္းပါဘဲ။ သူ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ သူအဲဒီဟာကို အေရေပ်ာ္ေစခဲ့တယ္။

ဆရာ၀န္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ကို အသက္ရွင္ဖို႔ ၆လပဲ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ ျဖတ္သန္း ခဲ့ၿပီး၊ ခုထက္ထိတိုင္ အသက္ရွင္၊ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ရျခင္းဟာ သူ႔ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့လို႔ပါဘဲ။ သိသာ တဲ့ အမာရြတ္ေတာင္ မက်န္ခဲ့ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆးစစ္ခ်က္ႏွင့္ ဓါက္မွန္ရိုက္တဲ့အခါ ေယရႈခရစ္ ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ကို က်န္းမာေစခဲ့တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပစရာျဖစ္လာတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွစ၍ ေရ၌ ဗတၱိဇံခံၿပီး သူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စကားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီး၊ သခင္ေယရႈ သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဗတိၱဇံေပးခဲ့တယ္။ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား မရွိမျဖစ္လို႔အပ္သည္ အေတြ႔အႀကံဳပင္ျဖစ္ပါသည္။  (မႆဲ ၂၈း၁၉၊ တမန္ ၂း၃၈ ကိုဖတ္ရႈပါ)။ ကၽြႏ္ုပ္ကို က်န္းမာျခင္းေပးတဲ့ ေန႔ကစၿပီး ဘုရားသခင္ထံ ျပဳခဲ့ေသာ ကတိစကားကိုဆက္လက္ သစၥာရွိျခင္းကာ သူ႔ရဲ႕အမႈေတာ္ထဲဲမွာ ပါ၀င္လာခဲ့တယ္။ ေယရႈ ျပဳခဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာ အမႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပၿပီး၊ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ သူသည္ မွန္ကန္ေသာ ဘုရားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔မွာ သင့္ဘ၀တစ္လံုးကို ေပးအပ္ရန္ ဘာေၾကာင့္မေပးဆပ္ႏိုင္ရမွာလဲ။ သင္ဖ်ားနာခဲ့လွ်င္ (သို႔) လိုအပ္သည့္အရာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ေယရႈကို ေခၚပါ။ သူ ဂတိေပးခဲ့သည္။ `သင္တုိ႔သည္ ငါ၏နာမကို အမွန္ျပဳ၍ တစံုတခုေသာ ဆုကိုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည့္အတိုင္း ငါျပဳမည္` (ေယာ ၁၄း၁၄)။

ဘုရားသခင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ လွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မရွိပါ။ အျခားသူမ်ားအေပၚ သူျပဳလုပ္ခဲ့သလို၊ သင့္အတြက္ လည္း သူလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။

Kelly M. Burke

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ- contact@sweethourofprayer.net

You can find equivalent English tract @

The Real God