This is what the Lord says— your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. - Isaiah 48:17 NIV

Category: Tamil

 • தாய் மகனுக்கு

  தாய் மகனுக்கு

  By

    மகனே நான் உன்னை வயிற்றில் சுமக்கும்போதே பல கஷ்டங்களிலும் களிகூர்ந்தேன் நான் உன்னை பெற்ரெடுத்த பின் இரவு பகல் தூக்கம் இல்லாமல் உன்னை வளர்த்தேன் நான்…

 • Amazing Grace of God Tamil

  Amazing Grace of God Tamil

  By

  கர்த்தருடைய அற்புதமான கிருபை அந்நேரம் நான் 14வயதை எட்டியிருந்தேன். மதுவுக்கு அடிமையான குடிகாரனாகவும், எண்ண முடியாத பல தீயபழக்கங்களை உடையவனாகவும், நடத்தை மோசமானவனாகவும் இருந்தேன். ஒரு ஸ்பூனில்…

 • Heart of the matter Tamil

  Heart of the matter Tamil

  By

  இதயம் பற்றிய செய்தி உங்கனைவருக்கும் தெரியும்  இதய நோயானது, முன்பைவிட இப்பொழுது பொதுவான ஓன்றாக ஆகிவிட்டது. நோய்கிருமிகள் தாக்கி ஏதாவது ஒரு உறுப்பு சிதைந்து, இறப்பு வருகிறது.…

 • Real God Tamil

  Real God Tamil

  By

    உண்மையான தெய்வம் வாழ்க்கை எனக்குப் போராட்டமாக இருந்தது. என் மனைவி; மூன்று பிள்ளைகளுடன் என் மூச்சுகுழாயில் கட்டி வளர்வதாகவும், கொஞ்ச காலமே உயிர் வாழ முடியும்…

 • Free Insurance Tamil

  Free Insurance Tamil

  By

  மொத்தமான காப்பீடு உடல் நலம் வீடு தீவிபத்து வாழ்க்கை நற்செய்திக்காப்பீடு உடல் நலம்: இன்றைய மருத்துவ செலவுகள் அதிகமாக இருப்பதுபோல்,ஆரோக்கிய காப்பீட்டுத் தொகையும் அதிகமாக உள்ளது. நீங்கள்…

 • Parable of Kingdom Tamil

  Parable of Kingdom Tamil

  By

    பரலோக ராஜ்ஜியம் பற்றிய உவமை அன்றியும், பரலோக ராஜ்ஜியம், கடலிலே போடப்பட்டு, சகலவிதமான மீன்களைச் சேர்த்து, வாரிக்கொள்ளும் வலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அது நிறைந்தபோது, அதைக் கரையில்…

 • Heaven or Hell Tamil

  Heaven or Hell Tamil

  By

  மோட்சமா? நரகமா? என்று தேர்ந்தெடுங்கள்; எதைத் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்? எங்கே உங்கள் நித்தியத்தைக் கழிப்பீர்கள்? நீங்கள் முடிவை எடுக்கும் முன்பு இந்த உண்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள். 1.நியமனம் எல்லாருக்கும்…

 • Do you know Tamil

  Do you know Tamil

  By

     உங்களுக்குத் தெரியுமா? கர்த்தர் கண்களில் நீங்கள் ஓரு பாவியென்று? எல்லாரும் பாவஞ்செய்து, தேவ மகிமையற்றவர்களாகி (ரோமர் 3:23) நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம்…

 • உம் கண்ணீரைத் துடைக்கும் கர்த்தர்

  உம் கண்ணீரைத் துடைக்கும் கர்த்தர்

  By

  உம் கண்ணீரைத் துடைக்கும் கர்த்தர் தேவன் மனிதனைத் தம் சாயலிலும் ரூபத்திலும் சிருஷ்டித்தார். தேவன் அவனைச் சிருஷ்டித்த நாளில் அவன் தேவனோடு ஐக்கியம் உள்ளவனாக  தனக்குள்ளே சந்தோஷ…

 • சுகம் உங்களுடையது

  சுகம் உங்களுடையது

  By

  சுகம் உங்களுடையது மனிதனுக்கு ஆஸ்தி  கல்வி  அந்தஸ்து போன்ற எல்லாம் இருந்தாலும்  அவன் தன் வாழ்க்கையில் இளைப்பாறுதல்  சந்தோஷம்  சமாதானம்  சுகம் ஆகியவை அற்றவனாகக் காணப்படுகிறான். சந்தோஷத்தையும்…

 • நீர் விசேஷமான ஒருவர்

  நீர் விசேஷமான ஒருவர்

  By

  நீர் விசேஷமான ஒருவர் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகளும் நவீன சாதனங்களும் மனித வேலைத் திறனுக்குப் பதிலாக இயங்கிவரும் இந்தக் கணிப்பொறி யுகத்தில்  மனிதனுடைய உண்மையான விலைமதிப்பு அறியப்படாததாயிருக்கிறது. ஒருசிலர்…

 • நித்திய சுதந்தரம்

  நித்திய சுதந்தரம்

  By

  நித்திய சுதந்தரம் ஆதியிலே தேவன் மனுஷனைப் பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவசுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் அப்போது மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான் என்று மனுஷனுடைய சிருஷ்டிப்பைக் குறித்து வேதாகமம்…

 • உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம்

  உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம்

  By

    உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் தங்களுடைய எதிர்காலம் ஒளிமயமாயிருக்க வேண்டுமென விரும்பாதவர் எவருமிலர். இதற்காகவே பலரும் பலவிதங்களிலும் முயற்சி செய்து பிரயாசப்படுகின்றனர். இருப்பினும் அப்படிப் பிரயாசப்படுகிற எல்லோரும்…

 • உமது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா?

  உமது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா?

  By

    உமது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? நீர் இந்தப் பூமியில் பிறந்தபோது உம் பெற்றோர் பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர் அலுவலகத்தில் உமது பிறப்பைப் பதிவு செய்துள்ளார்கள் அத்துடன்…

 • பரிசுத்த ஆவி

  பரிசுத்த ஆவி

  By

    பரிசுத்த ஆவி பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று மேல் வீட்டறையில் காத்திருந்த நூற்றிருபது பேர் மேல் பரிசுத்த ஆவி பொழிந்தருளப்பட்டது போலவே. இக்கடைசி நாட்களிலும் தேவன் தம் பரிசுத்த…

 • இயேசு நேசிக்கிறார் உதவிசெய்கிறார்

  இயேசு நேசிக்கிறார் உதவிசெய்கிறார்

  By

    இயேசு நேசிக்கிறார் உதவிசெய்கிறார் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ள பின்வரும் வசனங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு உண்மையாகவே நம்மை நேசிக்கிறார் நமக்கு உதவிசெய்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கின்றன: ‘வருத்தப்பட்டு பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே!…

 • உமக்காக ஜீவன் தந்தவர்

  உமக்காக ஜீவன் தந்தவர்

  By

  உமக்காக ஜீவன் தந்தவர் தேவன் மனிதனைத் தம்முடைய சாயலின்படி சிருஷ்டித்தார். அவன் தேவனோடு ஐக்கியமுள்ளவனாய் தனக்குள் சமாதான சந்தோஷமுள்ளவனாகவும் சரீரத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமுள்ளவனாகவும் இருந்தான். ஆனால் அவன்…

 • இரட்சிப்பின் ஏழு படிகள்

  இரட்சிப்பின் ஏழு படிகள்

  By

    இரட்சிப்பின் ஏழு படிகள் இரட்சிப்பு என்பது பல அனுபவங்கள் அடங்கிய ஒன்றாகும். 1. மனந்திரும்புதல் (பாவமன்னிப்பு): ‘கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும்…

 • என்று விடுதலையோ ?

  என்று விடுதலையோ ?

  By

    என்று விடுதலையோ? இன்று முழு உலகமும் தனிப்பட்ட நபராயினும் தனித்தனி தேசங்களாயினும் யாருக்கும் அடிமைப்படாதவர்களாக விடுதலையுள்ளவர்களாயிருக்கவே விரும்புகின்றனர். பாரத தேசத்தை ஆங்கிலேயர் கைகளிலிருந்து விடுதலையாக்கி நாட்டிற்குச்…